LietuviųEnglish (United Kingdom)Russian
Pramoninė automatika

EEx ia grandinių įranga

Ex signalų barjerai, multipleksoriai ir maitinimo šaltiniai

 

D1000 serijos Ex barjerai
D1000 serijos Ex barjerai
Apraymas

D1000 serijos Ex barjerų trumpas katalogas

 

D1000 serija
D1000 serija
Apraymas

Ex barjerų techniniai aprašymai

D2000 serija
D2000 serija
ApraymasInstrukcija

Multipleksoriai, skirti temperatūros, analoginių ir skaitmeninių signalų surinkimui sprogioje zonoje. Multipleksoriai montuojami 2 sprogumo zonoje

PSD serija
PSD serija
Apraymas
Maitinimo šaltiniai, skirti sprogioje zonoje esančių prietaisų maitinimui per EEx ia grandines